0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Jan Briska
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۰۰
Jakub Boruvka
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Jan Briska
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۰۰
Dominik Kuzma
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۵:۰۰
Frantisek Just
۳
۲
Tomas Holik
Finished
۰۵:۳۰
Dominik Kuzma
۲
۳
Tomek Batog
Finished
۰۳:۳۰
Tomek Batog
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۴:۳۰
Julius Lazar
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۳۰
Jan Zajicek
۳
۲
Tomas Postelt
Finished
۰۰:۰۰
Ivo Palmi
۳
۱
Jaromir Kanok
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Nechas
۰
۳
Vaclav Zacek
Finished
۰۲:۰۰
David Vrabec
۳
۱
Jaroslav Novotny
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Holik
۳
۰
Dominik Kuzma
Finished
۰۲:۳۰
Milan Klement
۳
۰
Frantisek Just
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Holik
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۴:۰۰
Milan Klement
-
-
Tomek Batog
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Julius Lazar
-
-
Jaroslav Prokupek
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Frantisek Just
-
-
Dominik Kuzma
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Vladimir Milata Jr.
۰
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Motak
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Ranecky
۲
۳
Vaclav Zacek
Finished
۰۰:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۲
Ivo Palmi
Finished
۰۰:۳۰
Jaroslav Novotny
۳
۰
Josef Grill
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Zacek
۳
۰
Ales Krejci
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Postelt
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۰:۳۰
David Vrabec
۳
۰
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۰
Tomas Ranecky
Finished
۰۱:۰۰
Alois Kanak
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Boruvka
۳
۰
Jan Zajicek
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۳
۲
Josef Grill
Finished
۰۱:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Tomas Ranecky
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Motak
۰
۳
Alois Kanak
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۳۰
Jan Jablonovsky
۰
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۰۰
Jan Jablonovsky
۰
۰
Jan Briska
inprogress
۰۶:۰۰
Jan Briska
-
-
Vladimir Postelt
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
Tomek Batog
-
-
Tomas Holik
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
  Russia Liga Pro
Andrey Pravdnov
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Mameka
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۱۵
Andrey Pravdnov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۴۵
Roman Astreev
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۰۰
Polyakov Petr
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Ivanov Alexander
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۱:۰۰
Maksim Mameka
۳
۰
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۱:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Polyakov Petr
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Dukhin
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Pandur
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۰۳:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Dukhin
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Roman Astreev
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Aleksandr Fedosov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۴۵
  Europe TT Elite Series
Jakub Glanowski
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۰:۰۰
Makajew Maciej
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۵۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۰۰
Makajew Maciej
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۰۲:۲۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۲:۵۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۳:۰۰
Makajew Maciej
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۰۴:۲۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۵۰
Szymon Radlo
۱
۳
Kacper Makowski
Finished
۰۵:۲۰
Dawid Kotwica
-
-
Wisniewski Bartlomiej
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
Piecowski Miroslaw
۳
۱
Tadeusz Piotrowski
Finished
۰۰:۱۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۰:۲۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۰۰
Damian Swierczek
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۳۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۲۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۰۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۰۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۳۰
Makajew Maciej
۱
۱
Karol Wisniewski
inprogress
۰۵:۵۰
Wisniewski Bartlomiej
-
-
Arkadiusz Mugowski
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Marcin Jadczyk
-
-
Mateusz Golebiowski
بازی شروع نشده است
۰۶:۲۰
Krzysztof Kotyl
-
-
Zochniak Jakub
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Szymon Radlo
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
  Armenia Armenia ITT CUP Women
Yana Petrosyan
۳
۰
Mane Maralovyan
Finished
۰۰:۱۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Davit Mirzoyan
۰
۳
Sergey Avanesyan
Finished
۰۰:۱۰
Ararat Smoyan
۳
۱
Hayk Kujoyan
Finished
۰۰:۳۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۰:۵۰
Hakob Berberyan
۰
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۱:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۱:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۱
۳
Hakob Berberyan
Finished
۰۲:۱۰
Hayk Kujoyan
۱
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۲:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۲:۳۰
Hayk Kujoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۵۰
Samvel Parsadanyan
۰
۳
Hakob Berberyan
Finished
۰۳:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۳:۱۰
Ararat Smoyan
۱
۳
Hakob Berberyan
Finished
۰۳:۵۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۳:۵۰
  World TT-CUP
Martin Lepka
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۲۰
David Nosek
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۵
Andrei Knazik
۲
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۵۰
Vojteh Shanc
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۵
Martin Boltik
۰
۳
Martin Lepka
Finished
۰۱:۲۰
David Nosek
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۲۵
Zbynek Vyskocil
۰
۳
Vojteh Shanc
Finished
۰۱:۵۵
Martin Lepka
۳
۰
Andrei Knazik
Finished
۰۲:۲۰
David Nosek
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۲:۲۵
Vojteh Shanc
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۵۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید